EXPAT INTEGRERING

Expat integrering

Norge har stor mangel på arbeidskraft.

I den grad firmaer lykkes med å skaffe til veie arbeidstakere oppstår det flere utfordringer for å holde på dem. Et firma kan glede seg over å ha funnet en ideell arbeidstaker, kanskje til og med en nøkkelperson for virksomheten, men for arbeidstakeren selv er situasjonen ikke holdbar før hele familien trives og finner seg til rette i sitt nye hjemland.

Med en god jobb, og god lønn og trygt sted å bo er arbeidstakeren kun halvveis i mål i egne  

Integreringsprosessen tar tid og som regel er det lettest for arbeidstakeren, og til en viss grad barna med hensyn til norskkunnskapene. Ektefellen er ofte den som sliter lengst med å trives fordi det ikke nødvendigvis finnes et meningsfylt arbeid i nærområdet. Mannen, som i de fleste tilfeller står for hovedinntekten i familien, ser mange ganger derfor ingen annen løsning enn at de vender tilbake til sitt hjemland. De som ikke vender hjem, knytter seg gjerne kun til andre ifra sitt eget hjemland og mange lærer seg hverken norsk språk eller lite om norsk kultur. Et stort problem er at foreldre ikke vil ha mulighet til å svare barna i spørsmål om lekser eller fritidsaktiviteter, og hele familien vil i stor grad føle seg på siden av det norske samfunnet.

Til tross for stor mangel på arbeidskraft i landet og til tross for iherdig innsats for å finne jobb for ektefellen så lykkes de ikke med å bli ansatt i jobber de er kvalifisert for, eller få fast ansettelse etter en eventuell prøvetid. Mye verdifull kompetanse som Norge trenger, forblir dermed ubenyttet.

Vi vil med denne opplæringen legge vekt på å hjelpe ektefellen som sitter på sidelinjen:

*norsk språk og kommunikasjon. *Jobbsøknadsprosess og bli tatt i betraktning i jobbintervju.

*Jobbkultur og gjensidige forventninger til oppgaver og resultat.

*Hvordan takle samarbeidsutfordringer. *Hvordan bli integrert sosialt på jobben og nærmiljøet.

*Forståelse og formidling via e-post og brev og ikke minst i dialog og diskusjon.

Kurset holdes i klasserom med direkte opplæring og kommunikasjon med deltaker og ikke online via Teams eller Zoom. Det har vist seg at resultat for undervisning og engasjement er langt sterkere ved fysiske fremmøte enn via en dataskjerm. I hovedtrekk er det meste av opplæringen felles for denne målgruppen, med ikke alt og derfor er det lagt inn 1:1 rådgivning.

Pris pr. deltaker er kr 14.970 hvorav 1/3 betales av deltaker selv og resten finansieres via støttemidler ifra private eller offentlige instanser. Kurset blir på 64 klassetimer herav individuell oppfølging og problemløsing. Klassestørrelsen er satt til 12-14 deltakere.

Norge har stor mangel på arbeidskraft. Havskue opplæringssenter as. ©