POPULÆRE KURS

Populære kurs

Psykologi i salgsprosessen

I salgsprosessen er ingen tilfeldig samling argumenter til vilkårlige tidspunkter. Hvilke argumenter skal brukes når og til hvilken tid? Når blir det overlast av informasjon og når signaliserer kunden intensjon om å handle? Det skal ikke være tilfeldige ord som blir sagt i en salgsdialog på tilfeldige tider. Ørsmå detaljer skiller ofte mellom et salg eller ikke.

Utvikle dine digitale ferdigheter

Enhver bedrift er langt på vei sin egen nukleus, sin kjerne med spesielle formål og behov. Dette datakurset tar sikte på opplæring i skreddersydde løsninger for din bedrift.

Teambygging

Alle høster gevinst av godt teamarbeid på arbeidsplassen. Arbeiderne i form av trivsel, tilhøringhet og «eierskap» i bedriftens fremtid og suksess. Ledelsen belønnes med færre konflikter og tidkrevende forsinkelser. Eierne i form av økt lønnsomhet og bedre fremtidsutsikter med en god stab.

Businessdialogue in English

Often representatives, although well versed in English, may fail to grasp essential nuances that could be crucial for a successful outcome. Other times it may simply come down to grave differences in cultures and expected behavior.

Wirtschaftsdialog auf Deutsch

Oft versäumen es die Vertreter, obwohl sie der deutschen Sprache mächtig sind, wesentliche Nuancen, die für ein erfolgreiches Ergebnis entscheidend sein könnten. In anderen Fällen kann es einfach auf gravierende Unterschiede in den Kulturen und erwartete Verhaltensweisen hinauslaufen.

«Public Speaking» Kurs

Hvordan ta kontroll over sommerfuglene i magen, fjerne stamming og fyllord, redusere nervøsitet og knoting? Ikke minst svette. Virker kjent? Når man føler at en presentasjon ikke gikk så bra, selv om venner og kollegaer sier du var flink, så er ofte din vurdering mer korrekt. Faktisk har vi alle behov for dette kurset i mer eller mindre grad. Dette er ikke et intensivt høytrykksseminar i en stor forsamling. Kun 12 pers. i hver klasse møtes over 13 sessioner hvor konstruktiv tilbakemelding gir merkbar fremgang og godt grunnlag for videre utvikling.